Estratègia i context del «BigData Wave»

El context i factors ("drivers") que ens mouen.

Vivim una realitat on la mateixa dada quasi ja pren categoria de valor per si sola navegant del mon privat i personal al públic i social, i al in revés, amb un format, velocitat i volums mai vists fins ara...

Nous models de relació, consum i negoci queden a l'abast de les persones en tal que productors, consumidors, proveïdors, gestors, distribuïdors, venedors, usuaris o pacients de bens i serveis. En tan que actors reals d'aquest nou mon i models de comportament, relació i interacció social i econòmica.

Context on hem de moure'ns de manera estratègica, àgil, col·laborativa i competitiva. Innovant nous «Models de negoci Coopetitius» que donen resposta als nous esquemes de relació i comportament.

El «BigData» ha deixat de ser tendència, per convertir-se en realitat.

Molts conceptes i tecnologies que fa poc eren incomprensibles per molts, ja formen part de la quotidianitat. Conceptes que esdevenen tant comuns que, envaeixin qualsevol àmbit de les nostres vides domestiques, publiques, professionals o lúdiques.

Un nou món format per les xarxes socials, les Apps, els Smart Devices, la Mobility o el núvol. On la Internet de les coses (IoT), no només interconnecta tots els elements de l'entorn, si no que entra en les nostres vides, recollint dades i mesures personals, de relació comunitària, desplaçament,comportament, consum o fisiològiques. I ho fa a traves dels «portable», els «smarts», els «weareables» o fins i tot els «e-car» devices.

Així, es dona la circumstància que elements, tecnològics o no, interactuen i generen informació seguint nous models/patrons vitals trencant motllos «de facto», fins ara considerats «Status Quo» invariable.

No Comments Yet.

Leave a comment