Estratègia i objectius per «La Presa de Decisions»

El punt de partida.

El cert és, que una qüestió es manté invariable al llarg dels anys, i aquesta és, ¿Què podem fer amb la informació de que disposem?
Si be és invariable i inqüestionable que la informació té valor, encara mes invariable és el concepte nuclear que hi ha darrera la pregunta de partida.
I com punt de partida invariable, procés aplicat a la dada nua dona el fruit preuat, la informació elaborada. Ans, el repte no és sols ser capaços en tot lloc i moment d'extreure valor a la dada, cal després, tenir i aplicar adequadament la capacitat d'utilitzar-la en «La Presa de Decisions».

Es a dir, fa molts anys que els Sistemes de informació son, a la vegada, sistemes que emmagatzemen dades, i sistemes amb capacitat de procés. I el procés aplicat a les dades és el que continua donant-nos un fruit destil·lat de la dada, la informació elaborada. I per tant el valor i la capacitat de utilitzar projeccions de la informació per prendre decisions.

Està canviant l'estructura i quantitat de les dades per la presa de decisió?

En dècades anteriors, les empreses obtenien valor analitzant dades de transaccions de negoci, utilitzant vistes històriques per informar de fets passats per prendre decisions i donar opcions de futur.
Avui el Context i paisatge ha canviat ràpidament afegint la mesura i recol·lecció des de dispositius mòbils intel·ligents de la informació humana (social i no estructurada) com indicadors de comportament, relació i sentiment, i introduint-los en la màquina analítica per adaptar i avançar l'oferta al moment, gust i sentiment del individu.

I el paisatge ens situa actualment davant l'onada del «Big Data» amb uns elements clars, però que està en constant evolució: Els dispositius mòbils/portables intel·ligents, el mon de les APPS, la Internet de les coses (IoT) i una per suposat la connexió «Everything & Everytime» a la xarxa mundial i social.

I què hauríem de tenir en ment en el nostre següent pas en BigData & Analitics?

Poden existir molts missatges, directrius,  tendències, disciplines en forma de primers o següents passes, fermes o confuses, però el que està clar és que la millors manera de moure'ns, és començar a caminar en el propi camí cap el nostre horitzó objectivat, i fer-ho en en base a fer-nos les preguntes adequades i mirar de posar nosaltres mateixos la resposta. Les preguntes que, donaran resposta a la visió particular de cadascú, objectivant les fites de la organització o negoci.

No Comments Yet.

Leave a comment